Search
Close this search box.

Премахват дублирането на хартиени и електронни медицински документи

Дублирането на медицинската документация на хартиен и електронен носител ще бъде премахнато с изменение на Закона за здравето, става ясно от внесения от „Продължаваме промяната“ законопроект.

„С проекта се преодолява създаденото през последните месеци едновременно поддържане на медицинските документи под формата на електронен медицински документ и документи на хартиен носител. Последното създава неоправдано голяма административна тежест за изпълнителите на медицински дейности. На проведена кръгла маса през декември 2022 г. в Народното събрание, посветена на електронното здравеопазване, дублирането на медицинската документация на хартиен и електронен носител бе определено като водещ недостатък на уредбата и противоречаща на материалните и човешки вложения в поддържането на здравни записи в НЗИС“, се казва в мотивите на вносителите.

С измененията се разширява и обхватът на данните в НЗИС, които ще включват осигурителния статус на здравноосигурените лица, информационните фондове с данни, свързани с българските лични документи, поддържани от министъра на вътрешните работи, и данни от информационната система на НЗОК. Според вносителите последното ще позволи по-добър превантивен контрол при извършване на дейностите, заплащани от бюджета на НЗОК, и поддържане на достоверни здравни записи в НЗИС.

При противоречие между документ на хартиен носител и запис в НЗИС пък предимство има записът в Националната здравноинформационна система.

Със закона се регламентира и автентификацията на присъствието на пациенти в лечебните и здравни заведения и съгласието им за извършваните в лечебните и здравните заведения дейности. Засега в проекта е записано, че това ще се случва чрез електронния носител на информация в личната карта на пациента или по други начини.

Медицинските специалисти и магистър-фармацевтите ще бъдат подпомогнати от възможностите на автоматизираното обработване на данни да не допускат грешки при създаването на здравни записи.

В законопроекта е записано още и че лечебните и здравни заведения не носят отговорност и неблагоприятни последици при създаване на здравни записи при наличие на неверни или неправилно въведени данни в регистрите на НАП и ГРАО.

Пълния текст на законопроекта може да видите тук.