Search
Close this search box.

Милиони ще останат без лекарства, ако не подпишем с касата – исканията ѝ са незаконни

Г-н Маринов, от седмица заемате поста председател на Българския фармацевтичен съюз, но вече сте в първото сериозно изпитание – преговорите със здравната каса. Предупредихте, че заради предложени в последния момент от НЗОК текстове хиляди пациенти може да останат без лекарствата си по каса от 1 април. Какво е решението?

– Не хиляди, а милиони пациенти може да останат без лекарства. Всяка година фармацевтичният съюз договаря по Закона за здравното осигуряване с НЗОК документ за условия и ред, който регламентира начина на работа на аптеките със здравната каса.

Преговаряме при какви условия и как се отпускат лекарствени продукти на пациентите и съответно кога и как касата ги заплаща. Тук не става дума за цени на лекарства и хранителни надбавки. Както Българският лекарски съюз договаря Националния рамков договор, така и ние договаряме тези условия. Миналата година преговаряхме по определени контроли, които трябва да влязат в Националната здравноинформационна система.

Иначе казано – искахме да променим начина на контрол на здравната каса по разходване на средствата. Парадоксално – фармацевтичният съюз иска да подобри начина на изразходване на средствата на касата, това би трябвало да е настояване от нейна страна.

В момента контролът на касата се извършва по стария начин – като от времето на хартиените рецепти. Отчитахме хартиите, а след това касата търсеше административни грешки.

Контролът може да бъде превантивен – да се осъществява в момента на предписване и в момента на отпускане. Така не се дава възможност лекарят да прави грешни предписания, фармацевтът да отпуска лекарства по тези грешни предписания и няколко месеца по-късно касата да открие грешка и да не плати рецептата.

Говорим за облекчаване на лекари, фармацевти и подобряване сигурността на пациента – той не може да вземе грешно лекарство. Искаме контролът да е превантивен и повсеместен, сега е последващ и субективен.

– На какъв принцип здравната каса прави проверки?

– Не мога да кажа. В процеса на договаряне с проверяващите на касата изчистихме исканията ни и това беше записано в проекта на договора. На 16 март обаче д-р Йорданка Пенкова, временно изпълняваща длъжността управител, дойде на срещата.

Макар да не е част от преговорния екип, постави безумни искания. Две неща, които няма как да приемем, тъй като противоречат на нормативната уредба. Едното – пациентът трябва да вземе всички лекарства от предписанието, дори ограничава правата му и му вменява задължения. В момента, ако на човек са изписани три медикамента, той може да вземе два. Фармацевтът няма право да отпусне повече от това, което е изписал лекарят, но може да му даде по-малко. Това е решение на пациента.

– Т.е. от касата настояват пациентът да вземе от аптеката всички лекарства или нито едно.

– Точно така. Ако лекар издаде направление за хоспитализация на пациент, болният може и да не влезе в болница, няма задължението да го направи. Тук ситуацията е същата – лекарят предписва медикаменти, но пациентът не може да си позволи да купи всичките.

Така той ще има задължение от страна на държавата да си купи предписаните лекарства, но не са му осигурени пари за тях.

Има случаи, в които е предписан продукт, който липсва в аптечната мрежа. Но пациентът може да вземе останалите два от рецептата например. Ако текстът влезе в сила, лекарите ще изписват всяко лекарство на отделна рецепта, защото иначе хората ще се връщат при тях непрекъснато, докато се уцели правилната комбинация от препарати, които могат да бъдат намерени.

– Кой е другият проблемен текст?

– Има една система за верификация, която е въведена с регламент. Той е задължителен в ЕС и влиза в сила с обнародването му. Регламентът е наднационално законодателство.

По него е създаден орган – Българската организация по верификация на лекарствата (БОВЛ). Всяка аптека, когато отпуска лекарствени продукти, е длъжна да отписва баркодовете им в системата. Тези кодове се подават в системата на БОВЛ. За целите на контрола достъп до данните на БОВЛ имат Изпълнителната агенция по лекарствата, Националният съвет по цени и реимбурсация на лекарствените продукти и здравната каса. НЗОК има право на достъп до кодовете от 2019 г.

Сега касата иска ние да подаваме същите кодове втори път към нея. Регламентът за верификацията обаче ни забранява да подаваме тези кодове на друг, различен от националния орган – БОВЛ. Всеки, който има нужда от тях, може да ги вземе от Българската организация по верификация.

Ако текстът влезе в сила, ще бъде атакуван от хората, които не верифицират. Съдът ще отвори договора и ще се произнесе: това противоречи на регламента, значи го отменяме. Тогава ще отпадне изцяло контролът по верификация. Това ни притеснява, незаконен е начинът, който иска НЗОК. Не може да подпишем нещо, което противоречи на нормативната уредба.

– Оттук нататък какво следва?

– В този вид няма как да подпишем договора. Дори да се случи, съдът ще го отмени. Представете си обаче, че през това време пациент има спешна нужда от дадено лекарство, аптеката не го дава, защото няма другото, предписано на рецептата, и той се влошава. Не дай си боже да почине.

– Срокът за подписване на договора е до 31 март, нали?

– Извън срока сме вече. Важно е да има договор до края на месеца.

– Остават два дни, как ще се случи това?

– Отдавна водим преговори с касата. Според мен някой се опитва да атакува договарянето между съсловната организация и касата. Засега не сме затворили вратата, но искаме да видим аргументите от другата страна.

Текстът, позволяващ отпускането на по-малко лекарства от аптеката, никога не е бил проблемен, няма оплаквания от него. Изведнъж някой идва и казва “трябва да се махне”, но текстът работи и помага на аптеки, пациенти. Сега този човек започва да обяснява, че фармацевтичният съюз ще остави хората без лекарства. Не, няма да сме ние тези, които ще ги оставим. Всичко останало е договорено – контроли, модернизацията на начина на проверяване. Това е важното, променя се начинът на контрол. Ако той е през Националната здравноинформационна система, той е за всички по едни и същи правила. Няма как да се допускат грешки.

– И все пак хората ще останат без лекарства, ако няма договор.

– Няма договор, няма лекарства. Няма правно основание аптеките да отпускат, няма правила, по които да ги отпускат, няма основание касата да ги плати. Не може аптеките да отпускат лекарства и НЗОК да им плати. Ние всеки път подписваме НРД, подписваме анекс. Но сега няма как да подпишем нещо, което не е редно. Ние сме длъжни да кажем “Царят е гол”, а който иска, да твърди, че царят е облечен. Ние имаме аргументи, не искаме да махаме шефа на касата, както поискаха други организации. Макар че и сега това е нарушение на националната сигурност, хората ще са без лекарства.

– Казахте, че сме в ситуация на дефицит на лекарства. Колко още ще продължава липсата на медикаменти?

– Зимата поотмина и няма такова търсене на определени лекарства, като антибиотици. Липса на продукти за диабет, които се ползват за други цели, продължава обаче да има. Имаше новина, че са внесени 28 хил. опаковки за болни с диабет, но моите колеги сигнализират, че ги няма в аптеките. Проблемът е фундаментален. Аптеките не може да виждат къде няма лекарства по складовете, това, че има лекарства по складовете, не значи, че има в аптеките и стигат до хората. Това означава, че те са стигнали до определени хора, които решават до кого да разпределят. Не са променени механизмите освен формулата, чрез която се следят наличностите на лекарствата.

– С какви други належащи задачи трябва да се захванете?

– Фармацевтичният съюз ще бъде активен и конструктивен в диалога с тях. Няма да се съгласяваме с безумия, каквито ни предлагат в момента. Ще защитаваме правата на пациентите, както правим и в момента. Магистър-фармацевтите имат права и отговорности, но държавата в лицето на институциите не използва рационално потенциала им.

Нашите университети обучават кадри на много добро европейско ниво. В България те са принизени до нивото, без да обиждам никого, на продавачи в бели престилки. Това трябва да се промени. Магистър-фармацевтът е може би най-достъпният здравен специалист у нас. При нас няма записване на час, не са много, но все пак има много денонощни аптеки у нас и следователно пациентът има достъп до фармацевта 24 часа. Със знанието им може да се намалят разходите на пациентите за здравеопазване.

Статистиката показва, че там, където има аптека, заболеваемостта е много по-ниска, много по-облекчена е здравната система по отношение на лекари. Не всеки първо прибягва до джипитата. Така се работи на Запад. По същата причина със знанията си магистър-фармацевтът може да забележи заболяване и да насочи пациентът към специалист. Ако човекът чака да се влоши, лечението му става много по-скъпо, налага се да отсъства от работа и т.н.

– Какво друго искате да промените?

– Ще настояваме за подобряване на финансирането на аптеките. Не искаме повече пари за аптеките. Ще настояваме за повече дейности. Всичко, което правят магистърфармацевтите в другите страни, на нас ни е забранено. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина дори отпадна текстът за извършване промоция на здравето в аптеките.

– Какво е забранено на българските магистър-фармацевти?

– В COVID пандемията имаше държави, в които аптекарите ваксинираха. След допълнителна квалификация проследяват терапия. Ние може да докладваме нежеланите реакции, но никой не отразява какъв е ефектът, след като пациентът смени терапията или лекарството си. Здравната каса плаща за определени лекарства, но никой не прави оценка какъв е резултатът накрая. Не искаме да се месим в работата на лекаря, той също може да проследява терапия, но в другите държави няма как този, който я назначава, да ѝ прави оценка. Друг човек трябва да направи оценката. Магистрите са хората, които най-много разбират от лекарства, не претендираме, че разбираме от поставяне на диагнози.

– През януари трябваше и да защитавате правото си да приготвяте лекарства в аптеките, тъй като Изпълнителната агенция по лекарствата наложи санкции. Има ли други санкции от тогава?

– За щастие, няма много сигнали. Случаят тогава бе фрапантен. Едно от делата приключи с положителен за аптеката резултат, така че мисля, че тази практика ще приключи. Има доста неща, които трябва да се изяснят правно. Затова казвам, че сме конструктивни и се опитваме да работим активно с институциите. Когато настояваме за нещо, предлагаме своите аргументи.