Search
Close this search box.

Антибиотиците и лекарствата за диабет само с електронна рецепта

От 16 октомври антибиотиците и лекарствата за диабет ще се предписват от лекарите и отпускат в аптеките само с електронни рецепти.

Новата политика за предписване и отпускане на двата вида лекарства влиза в сила след като предложените от Министерството на здравеопазването бяха обнародвани в Държавен вестник.

Първоначално задължителните електронни рецепти за антибиотиците и лекарствата за
диабет трябваше да влязат сила от 1 октомври, но обработката на предложенията от
общественото обсъждане се проточиха по-дълго.

В момента електронната рецепта е задължителна само за лекарствата, които се реимбурсират от Здарвата каса и за медикаментите, съдържащи наркотични вещества с жълти и зелени рецепти. Всички останали лекарства по лекарско предписание в момента се отпускат на бели хартиени
рецепти.

От понеделник антибиотиците и лекарствата за диабет също ще се предписват и отпускат само с електронни рецепти, като първоначално ще важат и хартиените рецепти, написани преди влизането в сила на новите правила.

Целта на промените е да се повиши контролът над предписването и отпускането на този вид лекарства и да се ограничи презапасяването с тях или употребата им не по предназначение.

Здравното министерство искаше да затегне режима по отпускане на антибиотици преди задаващия се грипен сезон, когато консумацията им се увеличава.

Кремовете и капките за очи остават на хартиена рецепта
Задължителните електронни рецепти ще важат за антибиотиците за системна употреба: таблетки; капсули, флакони за вливане, суспензии. Това не включва антибиотични кремове като гентамицин, комбинации между антибиотик и кортикостероид за мазане, както и антибиотичните капки за очи, обясни председателят на Българския фармацевтичен съюз маг. фарм. Димитър Маринов.

Останалите антибиотици ще се отпускат само с електронна рецепта. Първоначално ще важат и вече издадените хартиени рецепти. Белите хартиени рецепти важат за срок от 6 месеца, но това не се отнася за антибиотиците. По принцип при отпускането на антибиотик в аптеката, фармацевтът трябва да сложи печат на хартиената рецепта, с което маркира, че тя е изпълнена и след това същата рецепта да не може да се изпълнява в друга аптека. Сега това масово не се прави и като цяло контролът с хартиените рецепти е слаб. Затова се въвеждат електронните.

Отпускането без рецепта силно се затруднява
Ако аптеката се опита да отпусне антибиотик без насреща да има рецепта, вече много лесно може да бъде хваната в нарушение при проверка от Агенцията по лекарствата. Това е така, защото дневникът на изпълнените рецепти в аптеката също става електронен и в него трябва да фигурират национален референтен номер на предписване и отпускане на лекарството. Липсващите реквизити лесно могат да бъдат засечени при проверка.

При антидиабетните лекарства промените ще засегнат предимно отпускането на продукти като Ozempic, тъй като инсулините и сега се отпускат изключително по линия на НЗОК, т.е. и в момента са с електронни рецепти. Занапред ще има по-голяма прозрачност за продуктите като Ozempic, които се ползват off-label и за отслабване, и ще е ясно кой ги е предписал и къде се отпускат.

Кой и как предписва лекарствата
Лекарите могат да издават електронни рецепти през софтуера на служебния си компютър или през специално създаденото мобилно приложение, което беше пуснато през март тази година. Така те ще могат да издават рецепти от всяко място, в движение.

При лекарите готовността за електронно предписване на двете групи лекарства би трябвало да е висока, тъй като вече имат опис с продуктите по линия на НЗОК, а за тези, които не разполагат със специализиран софтуер, има мобилно приложение.

Зъболекарите ще предписват наравно с лекарите, като за целта могат да ползват софтуер или мобилното приложение. При тях засега не е ясно каква готовността да го правят.

Ветеринарите запазват правото си да предписват хуманни лекарства на домашни любимци като кучета и котки, но това ще става вече на специални рецептурни бланки и по специален ред. „Има определени случаи, когато се налага ветеринари да предписват на домашни любимци като кучета, котки, хамстери и др. човешки лекарства. Тук не става въпрос за животни във фермите. Досега практиката беше лекарствата за домашните любимци да се предписват на стопанина. С електронните рецепти тези лекарства биха се водили като консумирани от стопанина, затова се
предлага различен ред за тях. Занапред ветеринарите ще предписват тези лекарства на специална бланка и в аптеката ще се отбелязва кой ги е получил, но това няма да влиза в досието на стопанина или получателя. В същото време ще има ясна следа“, обясни Маринов.

Как ще получаваме лекарствата в аптеката
След като лекарят генерира електронна рецепта за пациента, той може да отиде в аптеката и да получи лекарството си като каже ЕГН и датата на предписване.

Има и по-модерни начини за получаване на лекарствата: например лекарят да изпрати на пациента матричен код, който да бъде сканиран в аптеката и лекарствата да бъдат отпуснати. Но за по-възрастните пациенти, които не ползват смартфони, е достатъчно да кажат ЕГН и датата на предписване.

Фармацевтите съветват пациентите да запомнят датата, на която им е предписано лекарство, за да бъдат по-лесно и бързо обслужвани в аптеката.

Какъв ще бъде ефектът
Няколко месеца след ефективното приложение на електронните рецепти за антибиотиците и лекарствата за диабетици ще може да се направи анализ относно предписването и употребата на тези продукти: колко рецепти са предписани, колко са изпълнени, каква е реалната употреба на тези продукти, придържа ли се пациентът към терапия и др. Фармацевтите и здравните власти очакват електронните рецепти да ограничат безконтролната употреба на антибиотици и ползването не по предназначение на антидиабетни лекарства.