Персонализираният подход към рака на гърдата е бъдещето в грижата за пациентите

Генетичната обремененост и семейната история понякога играят ключова роля при развитието, казва началникът на Клиника по медицинска онкология в Университетска болница „Аджибадем Сити Клиник Токуда“

– Доц. Арабаджиев, какво бихте препоръчали при съмнение за диагноза рак на гърдата?

– Съмнение за рак на гърдата може да възникне при поява на всяка опипваща се формация, но това не означава, че е рак. В този случай се налага незабавно жената да се обърне към образен диагностик, който да проведе ехография, мамография и при необходимост дебелоиглена биопсия. При някои жени, може да се наложи провеждането на ядрено-магнитен резонанс на гърдите и на лимфните възли в подмишниците.

Извън случаите на съмнение за рак на гърдата, жените трябва да провеждат профилактични прегледи, както следва: при възраст 30-40 години – ехография на две години, възраст на 50-69 години – мамография на две години.

Препоръчва се жени, които имат фамилна обремененост за рак на гърдата, били са подложени за дълъг период от време на хормон-заместителна терапия или са провеждали многократни овариални стимулации, да се проследяват от специалист по образна диагностика или мамолог.

Целта на профилактичните изследвания е да се проследи хронологично състоянието на гърдите. Национална и добре организирана скринингова програма за рак на гърдата, която се провежда в специализирани онкологични центрове е най-оптималната форма за ранно откриване на рака на гърдата. Навременната диагноза и лечение на рака на гърдата водят до надеждни резултати.

 – Как иновациите в технологиите са подобрили точността и ефективността на диагностиката на рака на гърдата?

– Напредъкът в образната апаратура, както и задълбоченото познание за туморното развитие през последното десетилетие, позволиха по-навременна и прецизна диагностика на заболяването.

Персонализираният подход, обобщаващо определение за лечение базирано на специфични характеристики на тумора и на пациента, към рака на гърдата е бъдещето в грижата за пациентите.

Трябва да се подчертае ясно, че диагнозата карцином (което е медицинският термин за рак) се поставя на базата на образни изследвания и хистологично изследване. Има специфични туморни маркери за рак на гърда, но само по данни за повишени нива на този маркер, не може да се постави диагнозата.

Като иновация, носеща значителна полза за протичането на болестта, може да се разглежда мултидисциплинарното обсъждане на всеки един пациентски случай поотделно. Решението за най-правилното лечение или последователности от лечения – хирургично, лъчево или лекарствено – трябва да бъде взето в клинично обсъждане от медицински онколог, лъчетерапевт, хирург, патолог и образен диагностик.

– Каква е ролята на генетиката и семейната история за риска от развитие на рак на гърдата и има ли превантивни мерки за хората с висок риск?

– Генетичната обремененост и семейната история понякога играят ключова роля при развитието на рак на гърдата. Пациенти, при които техни роднини са имали това онкологично заболяване, имат по-голям риск поради унаследени генни мутации на BRCA1 и BRCA2 гените.

 Поради тази причина тези пациенти трябва да се консултират със специалист-генетик, както и да посещават редовните профилактични прегледи и ако се наложи, да внесат промени в начина си на живот.

Изборът на начин на живот може да повлияе значително, както на риска от развитие на рак на гърдата, така и на прогнозата след поставяне на диагнозата. Изборите, които могат да допринесат за подобна прогноза, включват поддържане на здравословно тегло, редовна физическа активност, диета, богата на плодове и зеленчуци, както и избягване на тютюнопушенето и ограничаване на приема на алкохол. Този избор на здравословен начин на живот може да помогне за подобряване на физическото състояние на пациента и потенциално да повиши ефикасността на лечението, като същевременно намали риска от рецидив.

 – Защо персонализираните решения постигнаха такъв успех при пациенти с рак на гърдата през последните години?

– Както споменах, индивидуалният подход към пациентите е от съществено значение. Анализът на биопсията осигурява прецизен избор на лечение.

Оценяват се не само хистологичните особености, но и други важни показатели като рецепторния статус и дали ракът е тройнонегативен. Определят се размерът и стадият на заболяването. Тези фактори са много важни за посоката в терапевтичния процес.

Съществена група пациенти съставляват около 20% от случаите на първичен рак на гърдата. При тях лечението се извършва преди оперативната процедура – провежда се неоадювантна лекарствена терапия, която е напълно достъпна в България. Целта ѝ е не само да намали размера на тумора и да запази голяма част от органа, но да започне да лекува микрометастазите в лимфните възли, които често се наблюдават при засегнатите пациенти.

Установено е, че предоперативното приложение на терапията дава добра прогноза за пълно излекуване на заболяването. Терапията предоставя възможност за възстановяване на пълноценния начин на живот и разбира се, запазване на гърдата и лимфния дренаж на засегнатата страна. Поради тази причина моят призив към пациентките е, да посетят специализирано онкологично заведение с мултидисциплинарен екип, преди да предприемат хирургична интервенция.

 – Какъв е процесът на определяне на най-подходящото лечение на рака на гърдата и кои са основните лица, вземащи решения?

– Именно, мултидисциплинарният екип от специалисти е определящ за лечението и прогнозата на заболяването на пациентите с рак на гърдата. Към него се включват медицински онколог, патолог, образен диагностик, лъчетерапевт, хирург, както и понякога психотерапевт. За да може да се осигури комфортът и последователността на лечението на пациента, тези специалисти трябва да са в едно болнично заведение.

Мултидисциплинарният екип обсъжда и съставя план на лечение на пациента, като взема предвид индивидуалните характеристики, данните от оценката на образния диагностик и патолога, лабораторните данни и молекулярната информация.

Често пациентите с рак на гърдата, изправени пред стреса и страха от диагнозата, настояват за бърза операция, без да разглеждат възможностите за предоперативно лечение, което може да контролира заболяването по-ефективно. Преодоляването на този начин на мислене изисква именно мултидисциплинарна стратегия, при която екипът от специалисти обсъжда различните терапевтични опции с пациента, като подчертава значението на последователното прилагане на подходящите методи в съответствие с индивидуалните нужди.

– Съвременните постижения в онкологията подобриха ли качеството на живота на пациентите?

– Иновациите в онкологията не само подобряват общата преживяемост на пациентите с рак на гърдата, но и удължават периодите на ремисия (без прояви на болестта) при напреднал стадий. Пример за това са жени с експресия на HER2+ рецептори на повърхността на туморните клетки вече с развитие на метастази, при които може да се постигне пълна ремисия, благодарение на лечение насочено именно към тези рецептори. Таргетните терапии, към които спада и вече споменатата анти-HER2-терапия, имат специфично насочено срещу раковите клетки действие, като здравите клетки в човешкото тяло остават незасегнати. Това отличава този вид терапия от известната химиотерапия, при която едновременно се унищожават раковите, но и част от нормалните клетки в тялото на пациента.

Традиционно, противотуморно лечение се прилага по венозен път, чрез дълги и понякога болезнени вливания. Новост, която осигурява по-добър комфорт на пациентите с рак на гърда, са подкожните инжекции, представляващи алтернатива на традиционното венозно вливане. Този метод на приложение не само ускорява процеса на приложение, измерен в минути, но и намалява болката на пациента и допринася за по-ефективното използване на ресурсите в болничните заведения.

През последните години, най-новите противотуморни лекарства, в това число и тези за рак на гърдата, получиха бързо одобрение от институциите в България и станаха възможни за приложениe при пациентите, които имат нужда от тях. Можем с гордост да подчертаем, че България по иновативни лечения – се нарежда сред държавите с най-добри грижи и лечения за онкопациентите.