Search
Close this search box.

Промени в профилактичните прегледи

ОПЛ ще информират пациентите за здравното им досие

Профилактичният преглед на всички над 18-години ще включва анамнеза и подробен статус,  изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психичен статус, изследване острота на зрение (ориентировъчно, без определяне на диоптри), измерване на артериално налягане, електрокардиограма, изследване на урина с тест-ленти в кабинет за протеин, глюкоза, кетонни тела и уробилиноген/билирубин – pH.

Това е записано в обнародваната днес Наредба за изменение и допълнение на Наредба 8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията. В общия профилактичен преглед ежегодно се включва и определяне на кръвна захар на гладно в лаборатория при наличие на риск.

За мъже и жени от 20 до 65 години (жени и мъже) веднъж на пет години се прави ПКК, АСАТ, АЛАТ, креатинин, урина (химично изследване и седимент), пикочна киселина.

На възраст На 40, 45, 50, 55 и 60 години се прави определяне на повърхностен антиген на хепатит В (НВs Аg) с бърз тест и определяне на антитела срещу хепатит C (anti-HCV) с бърз тест.

За всички жени над 30 години ежегодно е предвидено мануално изследване на млечни жлези, а за жените от 30 до 50 години –  ехографско изследване на млечни жлези веднъж на 2 години. За жените от 30 до 40 години ежегодно е предвиден преглед от акушер-гинеколог с гинекологичен статус с вземане и изпращане на материал за цитонамазка. След две негативни цитонамазки изследването ще се прави веднъж на 3 години.

На всеки пет години на мъжете на и над 40 години и жените на и над 50 години ще бъдат давани направления за изследване на триглицериди, общ холестерол и HDL – холестерол и оценка на СС риск по SCORE системата за лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН, LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН, при които не се извършва оценка на СС риск по SCORE системата и не е изследван в рамките на диспансерното наблюдение).

На мъжете над 45 години всяка година ще бъде правено изследване за простатно-специфичният антиген (PSA) – общ и свободен, а на жените от 45 до 69 години включително – мамография на млечни жлези веднъж на 2 години. За жените на и над 70 години мамография ще се прави веднъж на 3 години.

За всички пациенти над 65 години профилактичният преглед ежегодно ще включва ПКК, а триглицериди, общ холестерол, HDL за лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН, LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН) ще бъдат изследвани веднъж на 5 години.

По предложение на НЗОК в Наредба 8 е записано изменение в Приложение 1 към Наредба 9 за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Здравната каса, касаещо “Здравно-информационни дейности“. С изменението пациентът получава правото да получи достъп до електронното си здравно досие в НЗИС и до своевременна информация за дейностите, които са им извършени и заплатени с публични средства.

ОПЛ ще обясняват на пациентите си как да виждат здравното си досие и ще ги информират за дейностите, които са им извършени.

От Наредбата за изменение и допълнение е отпаднал текстът, с който се въвеждаше паралелна възможност за диспансеризация в ПИМП и СИМП, каквото бе и искането на общопрактикуващите лекари.

Наредбата влиза в сила от 1 януари 2024 г.

Пълния текст на Наредбата може да видите тук.