От 1 април: 56 лекарства за кръвно стават безплатни

От 1 април 600 хиляди българи ще получават безплатно 56 лекарства за хипертония,
аритмия
и други подобни заболявания. Това става с решение на Министерския съвет,
който потвърди становище на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна
каса.

Сърдечносъдовите заболявания са основна причина за високата смъртност в
нашата страна. Досега хората доплащаха едни от най-високите цени в Европа – 75% от
стойността на лекарствата си.
Вече е известен списъкът на медикаментите, но той не е окончателен. Сред медикаментите са „Атенолол“, „Амприл“, „Бипрол“, „Бизогамма“, „Вазопрен“, „Дигоксин“, „Ланитоп“, „Пропастад“, „Ритмокард“, „Ритмонорм“, „Рилтакс“, „Амаритон“, „Фелкарид“, „Амиодарон“, „Кордарон“, „Нитролонг“, „Изокет“, „Изодинит“, „Неосорбид“, „Изосорб“, „Оликард“, „Зоксон“, „Камирен“, „Тертензиф SR“, „Метеостад CR“, „Ренаприл“, „Тенсар“ и др.

От касата заявиха, че броят на лекарствата, които напълно ще се покриват от тях, трябва да бъде окончателно одобрен от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, за да стане част от Позитивния лекарствен списък.

В същото време стана ясно, че в съвета е постъпило мотивирано писмено предложение
от НЗОК, с което се предлага повишаване на 100% нивото на реимбурсиране на
лекарствени продукти за сърдечносъдови заболявания
, заплащани за домашно лечение.
В мотивите към предложението се сочи, че на база информация от НСИ за предходните
три години заболяванията сърдечна недостатъчност и хипертонична болест заемат
първо място по смъртност в страната.

С предложението за повишаване нивото на заплащане на 100% на посочените лекарствени продукти за лечение на сърдечносъдовата система се цели намаляване на доплащането от пациентите, респективно намаляване на финансовата тежест за тях.