Search
Close this search box.

За БАЗП

logo2

„Българска Асоциация за закрила на пациентите“ е учредена през 2002 г. от адв. Пламен Таушанов и Таня Димитрова, която почина от рак през 2019 г.

„БАЗП“ е първата официално призната от Министерство на здравеопазването национално представителна пациентска организация.

„БАЗП“ е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.
Основната й дейност по защита правата на пациентите е свързана с превенция на социално-значимите заболявания, както и дейности по създаване на по-добри условия и практики за лечение на отделните видове социално-значими заболявания, свързани със: сърдечно-съдови заболявания, онкологични заболявания, ендокринни заболявания, зависимости, белодробни заболявания, редки болести и други, както и защитата и интересите на увредени и заразени пациенти.

„БАЗП“ извършва консултиране на пациенти по жалби, свързани с незаконосъобразни действия на отделни изпълнители на медицинска помощ и/или лишаване на пациенти от лечение в лечебни заведения, недостъпност до съвременна лекарствена терапия, несвоевременно в непълен обем и необходимо качество оказана медицинска помощ, причинили увреждания и заразявания, медицински инциденти; отказ от необходимо лечение у нас и в чужбина, осигурено от здравноосигурителни фондове и МЗ.