Search
Close this search box.

Спри и се изследвай сега!

Заразен ли съм с Хепатит? Лечим ли е?

Вирусният хепатит е инфекция, която причинява възпаление на черния дроб. Може да бъде причинено от различни вируси, включително вирус на хепатит B (HBV) и вирус на хепатит C (HCV). Както HBV, така и HCV могат да причинят остри и хронични инфекции и са водещи причини за чернодробна цироза и хепатоцелуларен карцином. В световен мащаб последните оценки показват, че около 296 милиона души живеят с хронична HBV инфекция и 58 милиона души живеят с хронична HCV инфекция.

В ЕС се наблюдава спад в докладвания брой нови предавания на HBV и HCV, което води до намаляване на честотата. Въпреки това, въз основа на анализ на оценки на разпространението, публикувани до 2015 г., е изчислено, че приблизително 3,6 милиона души са живеещите с хронична HBV инфекция, а въз основа на последни данни се изчислява, че има 2,4 милиона индивида с хроничен HCV.

 

Въпреки намаляването на честотата на HBV и HCV, вирусният хепатит остава водеща причина за свързаната с хепатита смъртност. В световен мащаб HBV и HCV причиняват 1,1 милиона смъртни случая годишно. Въз основа на данни от 2015 г. се изчислява, че в ЕС и Обединеното кралство HBV и HCV са отговорни за приблизително 55% от всички смъртни случаи от рак на черния дроб и 45% от всички смъртни случаи, дължащи се на цироза и други хронични чернодробни заболявания и резултат при приблизително 64 000 смъртни случая годишно.

%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B02
Оценки на разпространението на повърхностния антиген на хепатит В (HBsAg) в общата популация въз основа на обобщени оценки на разпространението до 2021 г

Инфекциите с вирусите на хепатит С и хепатит В са сред големите здравни проблеми по целия свят. По данни на Световната здравна организация (СЗО) над 240 милиона души в света са инфектирани с вируса на хепатит В (HBV) и между 130 – 150 милиона – с вируса на хепатит С (HCV).

Вирусните хепатити са една от водещите причини за смърт в световен мащаб. Ситуацията в България не се отличава от глобалната картина. По данни на фондация CDA всеки ден у нас умират 4-ма души от хепатит В и С.

Причините за високата смъртност са усложненията, породени от късната диагностика и нелекуваната инфекция. У нас инфекцията HBV е доказана при 3-5% (над 210 000 души) от населението на страната, а инфекцията с HCV – при 1,3% (над 80 000 души).

Вирусните хепатити са основната причина за развитие на чернодробна цироза и рак на черния дроб. Прогнозите сочат, че в периода 2015-2030 г. около 20 милиона души по света ще загинат от чернодробна цироза и рак на черния дроб, предизвикани от инфекции с HBV и HCV. Съществува ефективно лечение срещу вирусните хепатити, но за съжаление само 20% от всички инфектирани са диагностицирани, а едва под 5% от тях са лекувани.

В проекта на БАЗП се цели да се активизират пациентите от въпроса: Заразен ли съм и с кой вид хепатит, а той лечим ли е? Мога ли да се профилактирам?

Причината е скритото протичане на инфекцията, без особена клинична изява и оплаквания. Много често симптоматиката се проявява едва след развитието на цироза или на рак на черния дроб. Насоченото изследване за вирусни хепатити е от основно значение за ранна диагностика и лечение.

%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B01
Национални оценки на разпространението на РНК на хепатит С, 2022 г.

Добрата новина е, че с повишаване на знанията и информираността на гражданите, с повишаване на здравната култура на пациентите, с провеждането на годишен профилактичен преглед може хепатита да бъде своевременно разпознат и лекуван, за предотвратяване на тежките последствия от него.

Българска Асоциация за закрила на пациентите си поставя за цел провеждането на национална образователна и информационна кампания под надслов „Спри и се изследвай“, с която да помогне за ранното разпознаване на проблема с хепатита, да повиши отговорността на пациентите към собственото им здраве и обръщане за своевременна помощ към лекар.

Доказано е, че информираността за годишен профилактичен преглед намалява риска от „изненади“ за заболявания. Целевите нива за заразени с хепатит С, със и без симптоми, са хората от 40 до 60-годишна възраст, преминали кръвопреливане при операции, правена ли му е хемодиализа (дори еднократна), извършена ли му е хирургична стоматология, кръвопреливания при раждане (аборти преди 1990 г.), направили са си татуировка, пробвали са наркотици, направили са си пиърсинг, правили са небезопасен секс.

Годишно в страната се осигуряват над 160 хиляди кръводарители, макар и незаконосъобразно (чрез принуждаване при операция, да се осигурят няколко кръводарителя и представи бележка) от лечебните заведения, а реално кръвопреливанията на кръв и кръвни продукти се реализират на много повече пациенти.

Към момента няма никаква правна сигурност пациентите при всички форми на кръвопреливане от реципиента да не бъдат заразени със HIV-позитивни, сифилис, хепатит В и С.

С цел профилактиката на социално-значими и приоритетни за страната заболявания при лица над 18 години, ОПЛ формира групи от лица с рискови фактори за развитие на заболяване, в които групи обаче липсват рисков фактор заразяване с хепатит В и С, което би могло да се иска да бъде допълнено в НРД.

HCV PHK/PCR тест е единственият начин да се определи дали има текуща инфекция.

„Спри и се изследвай“ – на (годишния) профилактичния преглед при личния лекар, за да се предотвратят Хепатит В и С да доведат до рак или цироза на черния дроб.

За по-добро информиране на пациентите, какви са възможностите за профилактични изследвания, гарантирани от бюджета на НЗОК, сме изготвили и разпространяваме брошурата „Хепатитът е невидим“, изготвена от БАЗП – www.patient.bg , съгласувана с Българското дружество по гастроентерология с гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография, https://bsd.bg/bg .

На всеки 5 години, на възраст между 40 и 60 години, здравноосигурените лица, имат право на безплатни изследвания на вирусни хепатити В и С. В брошурата, проследвяваме пътя на пациента за профилактика и диагностика.

За първи път, обръщаме внимание, че и при нормална бременност, могат да бъдат изследвани всички жени за хепатит, без значение дали са здравноосигурени лица.

Възможности за изследване за Хепатит С и В, следва да има и преди оперативни интервенции и/или масивни кръвопреливания.

%D0%A5%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82 %D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%80 %D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B51 scaled
%D0%A5%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82 %D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%80 %D0%B3%D1%80%D1%8A%D0%B11 scaled

Анкети

Помогнете ни да измерим нивото на пациентска осведоменост по темата като отговорите на няколко кратки въпроса. Благодарим Ви предварително!