Search
Close this search box.

Ракът на бронхите и белия дроб – първи сред онкозаболяванията, свързани с работата

Между 2013 г. и 2021 г. в ЕС са официално признати общо 33 712 случая на свързани с работата ракови заболявания. Това отчитат от Европейската статистическа служба (Евростат) в преглед на ситуацията, свързана с тези заболявания.

Числата за 2020 г. (3093) и 2021 г. (3258) са по-ниски от средните за 2013-2019 г. (3909 случая на година) поради възможното въздействие на пандемията от COVID-19 върху общите обществени услуги и здравните системи, отбелязват още от Евростат.

Задълбочаването в данните разкрива, че най-често срещаните видове професионален рак са рак на белия дроб, мезотелиом (вид рак, свързан с излагане на азбест, който се развива в тънкия слой тъкан, който покрива много от вътрешните органи, известен като мезотелиум) и рак на пикочния мехур.

Най-много са заболелите от злокачествените новообразувания на бронхите и белия дроб – общо 13 944 за този период. С малко по-малко случаи е мезотелиомът – 13 530 случая, което извежда тези два вида рак до общо около 80% от всички новосъобщени случаи на рак, свързани с работата, през този период.

На трето място, но все пак значително, са случаите на злокачествено новообразувание на пикочния мехур, с 2416 регистрирани нови случая за същия период, отчита още Евростат.

Професионален рак е терминът, използван за ракови заболявания, причинени от излагане на канцерогенни фактори в работната среда, обикновено поради дългосрочно излагане. Много случаи на рак се появяват няколко години след експозицията, понякога над 40 години.

Европейската статистика за професионалните заболявания (EODS) е част от експерименталната статистика на Евростат, която използва нови източници на данни и методи в опит да отговори по-добре на нуждите на потребителите.