Управителен съвет на БАЗП

plamen2

Председател на УС на БАЗП

anna

Зам.-председател на УС на БАЗП

radina

Член на УС на БАЗП

denimir

Член на УС на БАЗП

yordanka

Член на УС на БАЗП

reneta

Международен координатор по проекти

Пламен Таушанов

Председател на Управителния съвет на БАЗП

Един от учредителите на организацията през 2002г. Адвокат в САК, магистър по право, магистър по педагогика, магистър по спортен мениджмънт; експерт по медицинско право, медицински инциденти, лекарски грешки; експерт в областта на спорта и здравето, спорт за всички, реализирал различни европейски проекти в България за спортуване на деца, ученици и граждани в свободното им време; здравословен начин на живот и отслабване, нарушен метаболизъм; превенция на заболявания и алкохолни и наркотични зависимости и др.


Участва в работната група по изработването на закона за здравето 2002-2003г.
Участие в разработване на първия законопроект за правата на пациентите, внесен в Народното събрание от Коалиция за България през 2002 г.; както и законопроектите през 2009 г., внесен от НДСВ и последен проект на закон за правата на пациентите, внесен от ГЕРБ през 2012 г.


През 2005 г., с УС на БАЗП участва в изграждане на областна структура на БАЗП (от журналисти, адвокати, лекари-експерти и пациенти по вид заболявания) и координиране на дейността й на национално ниво и кандидатстване на БАЗП през ноември, 2005 г. за приемане в Събранието на представителите и в ръководството на НЗОК в съответствие с чл. 7 на ЗЗО. и приемането ни през 2010г. за национално призната пациентска организация от МЗ и потвърдено през 2011 г.


От 2007 г. организира за първи път в РБългария провеждане на „Европейски ден на пациента” на 18 Април едновременно в 27-те страни-членки на Европейския съюз до 2017 г. включително.


Автор на идеята от 2009 г. представена в публичното пространство за създаване на фонд за обезщетения на увредени и заразени пациенти по подобие на френския модел – ONIAM, като е представена информация, че в РБългария има годишно не по-малко от 1000 т.нар. „лекарски грешки“.

Предлагал е на Министъра на здравеопазването, Министъра на вътрешните работи, ВКС, Висшия адвокатски съвет и Главния прокурор нормативни промени в Досъдебното производство и съдебно-медицинските експертизи.
Организира и участва в основната дейност на асоциацията от учредяването й от 2002 г. досега, включително и създава предпоставки и реализиране на диалог със съсловните организации, НС, МЗ, НЗОК, останалите български национално-представителни организации и международни пациентски организации.
Има принос в промени в законодателството, след които промени се определят и излъчват от 2010 г. досега представител от национално представителните организации в органите на МЗ и НЗОК, за да се чува гласа на пациентите в РБългария, като се излъчват представители в различни структури на здравеопазването.
Давал е становища и предложения по всички законопроекти, които са обсъждани в Комисията по здравеопазване от 2003 г. досега, както и становища по всички национални здравни стратегии.

Активно участва в „Партньорство за здраве“ на Министерски съвет, в Експертния съвет на „Българската коледа“ под егидата на Президентите на РБългария – Росен Плевнелиев и Румен Радев от 2010 г. досега, в Надзорния съвет на НЗОК, в Акредитацията на лечебни заведения и други.

Анна Илиева

Зам.-председател на Управителния съвет на БАЗП

Магистър по право и магистър-инженер по „Електроника и автоматика”, специалист в областта на медицинските и лекарските грешки, информираното съгласие, информационни технологии, има опит в работата в неправителствени организации, включително и като юрисконсулт.

Участва в дела за лекарски и медицински грешки. Член на Обществения съвет на Център „Фонд за лечение на деца“ към МЗ, член на „Етична комисия за клинични изпитвания“ към Министъра на здравеопазването, активно участва в организацията и провеждането на Европейския ден на пациента, съдейства за усъвършенстване на нормативната уредба, свързана с медицинските стандарти, Председател на организация „Аз дишам“ – за пациенти с болести на дихателните пътища, участвала в конгреси на „ЕСРС“.

Работи в „БАЗП“ от 2013 г. и е Областен координатор за София-област.

Радина Василева

Член на Управителния съвет на БАЗП

Доброволец в „БАЗП“ от над 10 години, придобит стаж в „БАЗП“, магистър по право, адвокат към САК.

Работила е като юрисконсулт в големи лечебни заведения, специализирала медицинско право, административно, гражданско и наказателно право.

Представител е по индустриална собственост. Има публикации в областта на лекарските грешки, консултира пациенти с редки заболявания, както и възможности за лечение у нас и в ЕС. Владее английски език. В момента в отпуск по майчинство.

Денимир Минев

Член на Управителния съвет на БАЗП

Специалист в областта на НПО за психосоциална подкрепа на жени и деца, жертви на насилие, насочване към медицински специалисти, държавни и неправителствени организации. Преподавател по английски език. Участва и организира провеждането на Европейския ден на пациента, дни на онкологични, детски болести, сърдечно-съдови и други заболявания, съвместно с научни дружества и други пациентски организации. Организира инициативи, свързани с профилактика на заболяванията и здравословния начин на живот. Областен координатор на БАЗП за Област Плевен от 2012 г.

Йорданка Жензарли

Член на Управителния съвет на БАЗП

Магистър по дипломация и международни отношения, магистър по английски и български език, заклет преводач. От над 12 години е доброволец в „БАЗП“, Председател на „Пациенти с генетични заболявания „Краниостеноза““ към БАЗП. Извършва консултантска дейност, симултанен и консекутивен превод при преговори, бизнес срещи и други мероприятия, участва в международни семинари по международни програми на държави-членки на ЕС, участва в редица форуми на европейски пациентски организации – EPF, ECPC и други.

Ренета Илиева

Международен координатор по проекти

От 5 години е в екипа на „БАЗП“ като адвокатски сътрудник и ръководител на проекти и програми.

Има редица международни участия във форуми и конференции в сферата на здравеопазването в ЕС. До момента е реализирала няколко международни проекта в консорциум с Европейски Алианс за обществено здраве (EPHA – European Public Health Alliance) за мръсния въздух: „Дизел и здраве“; „Чисти градове и чист въздух“; „Чист транспорт“.

Предоставя правни консултации за претендиране на отговорност от отделни доставчици на медицински услуги, свързани с незаконни действия за лишаване на пациентите от лечение в лечебни заведения, лишаване от лекарства, забавено лечение, наранявания и инфекции, медицински инциденти, отказ за плащане на извършени медицински услуги, клинични пътеки, услуги и други.

Понастоящем е студент в Нов български университет в магистърска програма „Право“, владее английски и испански език.